Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Cuộc sống Tốt đẹp (Living Good Technology Solutions JSC) được thành lập ngày 16/01/2013 bởi các chuyên gia Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) hàng đầu Việt Nam. Công ty Living Good với định hướng là công ty đầu tư, triển khai và vận hành khai thác các giải pháp chuyên nghiệp về CNTT-TT.

#