#
 
Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Cuộc sống Tốt đẹp (Living Good Technology Solutions JSC) được thành lập ngày 16/01/2013 bởi các chuyên gia Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) hàng đầu Việt Nam. Công ty Living Good với định hướng là công ty đầu tư, triển khai và vận hành khai thác các giải pháp chuyên nghiệp về CNTT-TT. Công ty đã và đang hợp tác với nhiều đối tác, chuyên gia quốc tế và trong nước có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực để triển khai các dự án CNTT-TT then chốt cho các dự án nội bộ và các khách hàng lớn có doanh thu hàng tỷ USD.